Nyheter

Årsstämma

2020-02-13

Glöm inte skriva in årets stämma i kalendern!

Hemsidan

2020-01-29

Hemsidan är under omarbetning och kommer uppdateras under våren.

Kom gärna med förslag och synpunkter på funktioner att lägga till.

VÄLKOMMEN TILL PALTAOMRÅDET

 

Styrelsen vill tacka alla er som närvarade på årsmötet.