Angående sopning på våra vägar:

Vår entreprenör är försenad med sopningen på grund av att deras maskin gått sönder vilket inneburit att de ligger väldigt långt efter i sin plan. De kommer så fort de bara kan.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ett stort tack till alla som var med

på vår underhållsdag och

hjälptes åt med att göra fint i vårt område!

Det här är ett gemensamt ansvar så vi hoppas på ännu större anslutning till höstens underhållsdag!

 

Ekås samfällighetsförening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Medlemsskap i Ekås Samfällighetsförening är obligatoriskt när man äger en fastighet i vårt område. 

För att vi ska få en fungerande samfällighetsförening behöver man som fastighetsägare närvara på vår årsstämma och vara aktiv på underhållsdagar samt betala den årliga avgiften.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parkeringsrutan är nu borttagen så vi ber att ingen målar dit en p-ruta igen.

Vi har fått ett tilllsynsärende från Kungsbacka kommun angående en anonym anmälan gällande växtlighet i vårt område. Det medförde även att Kungbacka kommun beslutat att vi omedelbart måste ta bort parkeringsrutan i korsningen Valldaängsvägen/ Ekåsvägen. 

Vi ber att ingen parkerar där i framtiden eller målar dit en ny ruta då det kommer innebära ett vite för vår samfällighetsförening. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önskemål till hundägare i vårt område:

Visa hänsyn till grannar och låt inte er era hundar vara ute tidigt och sent i trädgården och skälla oavbrutet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gatubelysningen

Om någon gatlampa inte fungerar som den ska eller helt har slocknat anmäler man det på Kungsbacka kommuns hemsida:

Belysning | Kungsbacka kommun

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsavgiften 

Önskar ni få avin på e-mail, 

välkomna att meddela oss här: Kontakt 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter

 

Styrelsen ber att alla i samfälligheten skickar ett meddelande till oss med

  •  Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • Telefonnummer
  • Mailadress
Klicka HÄR  för att komma till kontaktformuläret.
 
Vi handlägger ovanstående uppgifter enligt GDPR och 
lämnar inte ut någon information till tredje part.