Styrelsen 2024

        Ordförande:

 •  Anna-Karin Palmberg

        Kassör:

 •   Anna Wangeby

        Sekreterare:

 •   Hanna-Maria Wärn

        Ledamöter:

 •   Fredrik Askerdal
 •   Hannes Wall-Sjöö

        Suppleanter:

 •   Marlene Andersson
 •   Mikael Abrahamsson

 

       Revisorer

       Ordinarie:

 •  Stefan Häger
 •  Martin Luther

       Suppleanter:

 •  Rustan Finndin
 •  Mick Kadebrink

 

        Valberedningen:

 • Vakant
 • Vakant
 • Vakant