Palta Satellitsamfällighetsförening (PalSat) ansvarar för TV-kanalutsändningarna i Palta och var från starten avsedd för boende i vårt område.
På senare tid har även kringområden anslutit.

PalSat startades under våren 1987 av några entusiaster genom att sända en enkät till boende i vårt område.
2/3 svarade positivt till att skapa en gemensamhetsanläggning för att slippa paraboler på hustaken.

Vid ett utlyst möte den 4 juni 1987 bestämdes att starta projektering av anläggningen.
Seths Tele- och Antennservice fick förfrågan . Anbud lämnades och Seth fick senare även utförandet av hela anläggningen, frånsett all grävning som utfördes till största delen av fastighetsägarna.

Testsändningar kom igång under november 1987.

PalSat startades vid en mycket lämplig tidpunkt och anläggningen har till i dag genom tekniska och digitala satsningar utvecklats till en toppanläggning.

Föreningens årsmöte hålles under mars månad och alla medlemmar är välkomna för att utnyttja möjligheten att göra sig hörd.

 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda före febr. månads utgång. Kallelse till årsmöte sätts upp på anslagstavlorna samt visas på Boendekanalen.

Om Ni har frågor eller något annat av intresse för styrelsen eller medlemmarna, tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen, se Kontaktsidan (eller Boendekanalen för telefonnr).

Utbud i Palta Satellitförening

*  11 st analoga kanaler (se Kanalplan) 

*  Terracoms kompletta digitala marknät med 6 fria kanaler. (Kan kompletteras med Boxers HD-box för ytterligare program mot

     tilläggsavgift).

*