Ordningsregler

Vi har fått ett tilllsynsärende från Kungsbacka kommun angående en anonym anmälan gällande växtlighet i vårt område. Det medförde även att Kungbacka kommun beslutat att vi omedelbart måste ta bort parkeringsrutan i korsningen Valldaängsvägen/ Ekåsvägen. 

Vi ber att ingen parkerar där i framtiden eller målar dit en ny ruta då det kommer innebära ett vite för vår samfällighetsförening. 

Vi har anlitat vår entreprenör som kommer att ta bort parkeringsrutan.