Historik kring Ekås Samfällighetsförening

Palta-området byggdes åren 1965-1971.

Ekås vägförening ombildades år 2002 till Ekås Samfällighetsförening.

Denna hemsida på internet skapades 2006-03-19.

 

Tidigare styrelser:

 

Styrelsen 2024:

Anna-Karin Palmberg, ordförande
Hanna-Maria Wärn, sekreterare
Anna Wangeby, kassör
Fredrik Askerdal, ledamot
Hannes Wall-Sjöö, ledamot
Marlene Andersson, suppleant
Mikael Abrahamsson, suppleant
 

Styrelsen 2022 & 2023:

Anna-Karin Palmberg, ordförande
Hanna-Maria Wärn, sekreterare
Anna Wangeby, kassör
Fredrik Askerdal, ledamot
Hannes Wall-Sjö, ledamot
Daniel Andell, suppleant t.o.m. sept-23
Marlene Andersson, suppleant

 

Styrelsen 2020 & 2021:
Anna-Karin Palmberg, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Folke Nordin, kassör
Hanna-Maria Wärn, ledamot
Fredrik Askerdal, ledamot
Hannes Wall-Sjöö, suppleant
Roger Lindström, suppleant 

 

Styrelsen 2009:
Anna Cederdahl, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Ingvar Ohlsson, kassör
Sofia Löfvendahl, ledamot
Mikael Abrahamsson, ledamot
Jonas Wiegert, suppleant
Martin Jonason, suppleant

Styrelsen 2008:
Håkan Löfgren, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Ingvar Ohlsson, kassör
Anna-Karin Palmberg, ledamot
Mikael Abrahamsson, ledamot
Johan Falk, suppleant
Martin Jonason, suppleant

Styrelsen 2007:
Håkan Löfgren, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Ingvar Ohlsson, kassör
Anna-Karin Palmberg, ledamot
Rustan Finndin, ledamot
Mikael Abrahamsson, suppleant
Johan Falk, suppleant

Styrelsen 2006:
Håkan Löfgren, ordförande
Lars Hedlund, sekreterare
Ingvar Ohlsson, kassör
Anna-Karin Palmberg, ledamot
Rustan Finndin, ledamot
Mikael Abrahamsson, suppleant
Anders Öhrnberg, suppleant