Stadgar

Så snart ändringen angående digital kallelse av årsstämma är ändrad läggs de nya stadarna ut här.