Fastighetsägare i Vallda Palta-området är automatiskt medlemmar i Ekås Samfällighetsförening som förvaltar vägnätet samt grönområdena inom Vallda GA:18.

Föreningens årsmöte dit alla medlemmar är välkomna hålls vanligtvis i slutet av mars månad.
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen innan januari månads utgång.
Kallelse till årsmötet samt andra meddelanden sätts upp på områdets anslagstavlor samt här på denna hemsida.

Föreningens stadgar och annat distribuerat material hoppas vi att föregående fastighetsägare överlämnat.
Om inte - så finns mycket att hämta på denna hemsida eller genom att kontakta styrelsen.